Blog

Uloga financijskog direktora u malim i srednjim poduzećima

U  kompleksnom okružju s brzim promjenama i razvojem tehnologije,  gdje se među najvećim  izazovima koji ugrožavaju opstanak poduzeća ističe likvidnost  i njene posljedice,  uloga financija koje stvaraju dodanu vrijednost cijeloj organizaciji je postala složenija i važnija nego ikada do sada. 

Financijsko upravljanje igra ključnu ulogu u financijskom uspjehu poduzeća i predstavlja ključnu komponentu  općeg upravljanja organizacijom. 

Analiza financijskih izvještaja kao preduvjet kvalitetnih poslovnih odluka

Analiza financijskih izvještaja provodi se sa svrhom upoznavanja i definiranja ekonomske i financijske snage poduzeća i dobivanja informacija koji aspekti poslovanja su unutar očekivanja i strateškog plana, a kod kojih ima prostora za dodatna poboljšanja. 

Pri tome se dobivaju  realni i objektivni podaci o likvidnosti poduzeća, financijskoj stabilnosti, zaduženosti i rentabilnosti te se definiraju uzroci i simptomi financijskih problema u poduzeću.

Pri tom je bitno istaknuti da ne postoji samo jedan najbolji način procjene uspješnosti poslovanja. Svako se poslovanje može neznatno razlikovati u radu, pristupu i metodologiji, no analiza financijskih izvješća pruža primarni temelj za ocjenu uspješnosti poslovanja i prilagođava se svakom poslu. 

 

Kako bi se predvidjeli izgledi za budući rast i razvoj, neophodno je razumijevanje strukture financijskih izvještaja, ekonomskih obilježja industrije u kojoj poduzeće posluje te strategije kojom se poduzeće nastoji razlikovati od konkurencije.

15 najvećih izazova s kojima se svakodnevno susreću mala i srednja poduzeća

Promatrajući strukturu hrvatskog gospodarstva, prevladavaju mala i srednja poduzeća sa udjelom većim od 90%.Upravo zbog njihovog utjecaja na gospodarski razvoj zemlje odnosno zaposlenost, povećanje izvoza, ostvarenja prihoda, ubrzanja razvoja te smanjenja regionalnih i socijalnih razlika, posvećujem im posebnu pozornost.

Vrijednosni sustavi u poduzeću stvaraju se od njegova postanka. A od samog početka bitni su odgovori na pitanja: Što želimo postići? Kako i kada dostići zadane ciljeve? Na koji način je definiran uspjeh?  Što je zapravo uspjeh i ostvarenje unutar postojećeg poduzeća?

Što kada rezultat nije onakav kakav smo očekivali? Što je dovelo do pada prihoda, povećanja troškova, nenaplaćenih potraživanja, sporog obrtaja zaliha, porasta zaduženosti, upitne likvidnosti?

Brzina gospodarskih i tehnoloških promjena znači da jučerašnji pravi put možda neće funkcionirati danas odnosno da može biti poguban za poslovanje sutra. Pristup rješavanju problema je ono što izdvaja one koje karakterizira poslovni rast i profitabilnost odnosno one koji dugoročno opstaju na tržištu.

Neovisno govorimo li o malim ili srednjim poduzećima, novoosnovanim ili onima koji postoje dugi niz godina na tržištu, najčešće probleme s kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju svrstala bih u 15 prepoznatljivih poslovnih izazova:

©2022 Consulting Plus. All Rights Reserved.

Search

Ove stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale vaše korisničko iskustvo.
These sites use cookies to improve your user experience.

Poruka privatnosti / Privacy Policy