Blog

Najčešći razlozi nezadovoljstva zaposlenika

Nadajući se da se nećete prepoznati u puno njih, navodim neke od najčešćih razloga nezadovoljstva zaposlenika, a samim tim i smanjenja radnog učinka i biranja stava  „Tu sam dok ne nađem nešto bolje“:

 

 • Uslijed čestih promjena strategija poduzeća od strane uprave, došlo je do smanjene mogućnosti kvalitetnog i dosljedno aktivnog rada i sudjelovanja u promjenama
 • Radi velike fluktuacije djelatnika, u poduzeću je trenutno velik broj novih i nedovoljno iskusnih ljudi, čiji rad može dodatno narušiti opću kvalitetu rada
 • Nepovjerenje da je trenutna Uprava dovoljno sposobna i kompetentna da poduzeće vodi u smjeru poslovnog rasta i razvoja
 • Učestala razmišljanja uprave i managementa o potencijalnoj prodaji poduzeća, stvorila je dodatnu nesigurnost u tijek poslovanja, sigurnost i osjećaj ponosa, što je ostavilo dodatne tragove na kulturi i klimi
 • Dojam da su otišli (ne uvijek svojom voljom) bolji djelatnici, sa najviše iskustva u branši, jer su se osjećali nedovoljno cijenjenima te nisu osjećali pripadnost i sigurnost u poduzeću kakvo je danas
 • Godinama se nisu sustavno rješavali problemi i održavao se status quo u poslovanju
 • Fokus je bio na neadekvatnom rezanju troškova koje dugoročno neće dati rezultate 
 • Radi neadekvatne strategije, djelatnici nemaju alate potrebne za rad (npr. nedostatak robe na zalihama, nemogućnost davanja popusta kupcima..)
 • Izgubio se osjećaj za dosljednost i poznavanje organizacijske misije i vizije, poslovne smjernice nisu u potpunosti jasne, te stvarna hijerarhija (zapovjedna linija) nije dobro formulirana
 • Visoki standardi poslovanja kao preduvjet za visoku kvalitetu poslovanja, nije na razini na kojoj bi trebao biti ili je nekada bio
 • Baveći se sa ad hoc situacijama i „konstantnim gašenjima požara“, management a samim tim niti zaposlenici, nisu u mogućnosti inzistirati na izvrsnosti, potrebnoj analitičnosti i kvaliteti obavljanja posla koje bi se očekivale
 • Učestale promjene rezultirale su nedovoljnim fokusom na „mikro segmente poslovanja“ te njihovu stalnu provjeru i unaprjeđenja
 • Izostala autonomija zaposlenika u poslovnom segmentu koji obavljaju, na način da iako pozicijom formalno imaju mogućnost slobodnog i samostalnog odlučivanja, u praksi to nije tako
 • Manjak poticaja da zaposlenik preuzme inicijativu, procjenjuje rizike pa samim tim i odlučuje
 • S obzirom na svoje radne uloge i količinu cjelokupnog posla kojim se bave, djelatnici imaju nedovoljno slobodne/odriješene ruke za samostalno odlučivanje ne samo o strateškim već i o svakodnevnim operativnim pitanjima
 • Radni zadaci  nisu točno definirani te se bave poslovima koji nisu u opisu njihovog radnog mjesta
 • Nisu upoznati sa dugoročnim ciljevima i strategijom poduzeća
 • Ovlasti i odgovornosti, kao niti pravila i procesi u organizaciji nisu transparentno određeni, što dovodi do nejasnoća u delegiranju radnih zadataka i adekvatnom kolanju informacija
 • Nedovoljno dobra komunikacija među odjelima
 • Prevelika količina operativnog posla uz istovremeno relativno kratak vremenski rok za izvršenje
 • Svoje zadatke ne stižu obavljati radi ograničenog broja djelatnika
 • Ne dobivaju dovoljno jasne smjernice za svoj rad
 • Poslovna strategija poduzeća se ne primjenjuje u svim segmentima poslovanja odnosno odjelima
 • Jedna osoba je zadužena za obavljanje nekoliko složenih poslova koji zahtijevaju različitu razinu kompetencija i znanja iz različitih područja
 • Nedostaju koordinacijski sastanci na kojima bi se jasno definirali trenutni ciljevi, odgovornosti ili probleme 
 • Problemi u svakodnevnom radu radi nedovoljno dobrog software-a ili IT podrške
 • Smatraju da raspodjela njihovih ovlasti i odgovornosti nije kvatitetno raspoređena, odnosno da imaju preveliku količinu odgovornosti za vrlo bitna strateška pitanja dok s druge strane, njihova je odgovornost minimalna kod manje važnih zadataka
 • Radni zadaci se delegiraju bez uvažavanja njihovog mišljenja o tome, u smislu imaju li potrebno znanje i iskustvo za nove zadatke i koja je poveznica između trenutnih zadataka i novodobivenih
 • Nedovoljna svjesnost prvonadređenih o tome što njihovi ljudi misle o njima i njihovom stilu rukovođenja
 • Imaju mogućnost i slobodu predlaganja svojih ideja ali najčešće ne dobivaju povratnu informaciju o tome hoće li njihova ideja biti prihvaćena te što se o njoj uopće misli
 • Jedini način za prezentaciju svoje ideje ili mišljenja, imaju u neadekvatnim i neprofesionalnim uvjetima ( na pauzi za cigaretu, na hodniku, na brzinu koristeći trenutak dok im je nadređeni već na izlazu iz sobe i sluša polovično u žurbi...)
 • Radi povećanog obujma posla, nemogućnost usklađivanja privatnog i poslovnog života
 • Njihova mišljenja o načinu rada i unaprjeđenju procesa se uvelike razlikuju od mišljenja nadređenog
 • Nadređeni ne prenosi sve informacije koje su im bitne za svakodnevni rad, kao niti o događanjima na razini poduzeća
 • Osjećaj bespomoćnosti radi favoriziranja pojedinih zaposlenika u smislu da oni koji su manje dragi nadređenom su odgovorni za veću količinu posla od onih koji su protekcionizirani 
 • Nezainteresiranost nadređenog i uprave kod izlaganja bitnih problema ili  zakonskih propusta u radu poduzeća, odnosno zauzimanje stava  „ Ako dođe inspekcija, reći ću da nisam znao “
 • Komunikacija u poduzeću nije na dovoljno profesionalnoj razini, već se glavne poslovne informacije svode na razinu trača i onoga što je tko čuo  „ po hodnicima “
 • Nepotizam kao alat kojim se određuje sistematizacija radnih mjesta, plaća i obujam individualnih radnih zadataka zaposlenika
©2022 Consulting Plus. All Rights Reserved.

Search

Ove stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale vaše korisničko iskustvo.
These sites use cookies to improve your user experience.

Poruka privatnosti / Privacy Policy