Human resources management

Human resources management

Procjena organizacijske kulture i klime poduzeća

Organizacijska kultura i klima mogu poticati ispunjenje vizije i poslovnih strateških ciljeva, ali mogu biti i velika prepreka za njihovo ispunjenje. Zato je izuzetno važno analizirati i biti svjestan trenutne situacije unutar poduzeća.

Organizacijska kultura predstavlja način života i rada u organizaciji a sastoji se od sustava vrijednosti, vjerovanja, stavova i ponašanja koja predstavljaju osobnost kompanije. Vrlo često samu organizacijsku kulturu kreiraju oni koji vode kompaniju (vlasnici, direktori i rukovodeći kadar), ali i zaposlenici koji u njoj rade, koji svoja vjerovanja, stavove i ponašanje u određenom vremenskom razdoblju postupno oblikuju u organizacijsku kulturu kompanije. 

I dok organizacijska kultura predstavlja način života i rada u organizaciji, organizacijska klima označava prevladavajuću atmosferu u organizaciji, od razine morala do osjećaja pripadnosti i motivacije pojedinih članova organizacije. Važno je istaknuti da pozitivna organizacijska klima može značajno povećati produktivnost poduzeća a samim tim i ispunjenje strateških ciljeva.

Savjetovanje vezano uz upravljanje ljudskim resursima
Upravljanje radnim učinkom (Performance management)
Pomoć pri selekciji kadrova
©2024 Consulting Plus. All Rights Reserved.

Search

Ove stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale vaše korisničko iskustvo.
These sites use cookies to improve your user experience.

Poruka privatnosti / Privacy Policy