Financijski management

Financijski management

Priprema i analiza financijskih izvještaja
Analiza financijskih izvještaja dio je poslovne analize a provodi se sa svrhom upoznavanja ekonomske i financijske snage i mogućih perspektiva poduzeća.
Analizom se utvrđuje sadašnje stanje poduzeća, iznose se realni i objektivni podaci o likvidnosti poduzeća, financijskoj stabilnosti, zaduženosti i rentabilnosti, definiraju se uzroci i simptomi financijskih problema u poduzeću. Korisnici tih podataka mogu biti vlasnici, manageri, kreditori, revizori, država, zaposlenici.
Temeljne podloge za izradu kvalitetne analize financijskih izvještaja su: bilanca (prikaz imovine i obveza poduzeća na određeni dan), račun dobiti i gubitka (prikaz prihoda, rashoda i ostvarenog rezultata za određeno razdoblje), izvještaj o novčanom toku (prikaz primitaka i izdataka), izvještaj o promjenama vlasničke glavnice, te bilješke uz financijska izvješća.
Analiza poslovanja i profitabilnosti
Osiguranje optimalnog financiranja, upravljanje imovinom i obvezama
Upravljanje troškovima
Implementacija i unaprjeđenje rada i procedura odjela financija, kontrolinga, računovodstva
Računovodstveni nadzor i savjetovanje
Savjetovanje u izboru računovodstvenih politika
©2024 Consulting Plus. All Rights Reserved.

Search

Ove stranice koriste kolačiće kako bi poboljšale vaše korisničko iskustvo.
These sites use cookies to improve your user experience.

Poruka privatnosti / Privacy Policy